کد خبر: ۳۸۵۸۷
تاریخ انتشار:۲۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۲
برگزاری دومین نشست تخصصی پروتکل همکاری بین ایران و روسیه در زمینه آب و کشاورزی
دومین جلسه نمایندگان ایران و روسیه به منظور توسعه همکاری های مشترک فی مابین سازمان آب و برق خوزستان، معاونت آب و خاک و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی و موسسه تحقیقات علمی در زمینه مهندسی هیدرولیک و احیای اراضی روسیه در سالن کنفرانس هتل بوستان اهواز برگزار شد
به گزارش بدرپرس:دومین جلسه نمایندگان ایران و روسیه به منظور توسعه همکاری های مشترک فی مابین سازمان آب و برق خوزستان، معاونت آب و خاک و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی و موسسه تحقیقات علمی در زمینه مهندسی هیدرولیک و احیای اراضی روسیه در سالن کنفرانس هتل بوستان اهواز برگزار شد.

در این نشست، روشها و تجربیات دو کشور در دو موضوع توسعه پایدار کشاورزی در محیط های شور و تصفیه و استفاده مجدد از زهاب کشاورزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین به منظور آشنایی بیشتر با موضوعات و چالش های استان خوزستان، با همکاری سازمان آب و برق خوزستان، موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی کرج و کشت و صنعت میرزا کوچک خان، بازدیدی فنی از مزارع ۲۵ هکتاری پنبه و کنف کشت و صنعت میرزاکوچک خان، نخیلات آبیاری شده با زهاب و حوضچه های پرورش ماهی و میگو با زهاب در این کشت و صنعت انجام پذیرفت.

این نشست پیرو انعقاد پروتکل همکاری ایران و روسیه در آبان سال گذشته از طریق مرکز منطقه ای برنامه تحقیقات بین المللی آبیاری و زهکشی (IRPID-IRAN )وابسته به کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی (ICID)صورت گرفت.