کد خبر: ۴۹۲۲۷
تاریخ انتشار:۰۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۶
سکوت قزوین ؛
 • ورودی کاخ چهلستون (عمارت کلاه فرنگی) یکی از اماکن مهم گردشگری قزوین در اولین روزهای نوروز
 • اطراف بقعه تاریخی امامزاده سلطان سید محمد قزوین در اولین روزهای نوروز
 • مسجد النبی قزوین یکی از اماکن مهم گردشگری قزوین در اولین روزهای نوروز
 • سکوت قزوین
 • سکوت قزوین
 • بازار قزوین در اولین روزهای نوروز سال جدید
 • سکوت قزوین
 • سکوت قزوین
 • اطراف مسجد جامع قزوین یکی از اماکن مهم گردشگری قزوین در اولین روزهای نوروز
 • سکوت قزوین
 • سکوت قزوین
 • اطراف بقعه تاریخی امامزاده حسین (ع) قزوین در اولین روزهای نوروز
 • ورودی مسجد النبی قزوین یکی از اماکن مهم گردشگری قزوین در اولین روزهای نوروز
 • سکوت قزوین
 • ورودی حسینیه امینی ها یکی از اماکن مهم گردشگری قزوین در اولین روزهای نوروز
 • اطراف بقعه تاریخی امامزاده سلطان سید محمد قزوین در اولین روزهای نوروز
 • سکوت قزوین
 • سکوت قزوین
 • سکوت قزوین
 • سکوت قزوین
 • سکوت قزوین
 • اطراف بقعه تاریخی امامزاده حسین (ع) قزوین در اولین روزهای نوروز
 • سکوت قزوین