آن که احسانش زیاد باشد،دوستان وبرادرانش او را دوست بدارند.   امام علی (ع)      
کد خبر: ۲۹۷۰۳
تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۱
یادداشت از :عبدالله موحد
  طی چندروز گذشته یک خبر ازوزیر بهداشت به کمک اعوان وانصاررسانه ایش خیلی برجسته شده است که محتوی خبرمذکور ،عزم ایشان برای ماندن در دولت دوازدهم باچاشنی باج خواهی وخفه کردن منتقدانش می دهد.

 درتاریخ ورفتارسیاسی جهان وحتی کشورمان سابقه نداشته است که یک فعال سیاسی قبل از معرفی کابینه جدید خبرازتمایل خودش برای حضور در دولت بدهد ودرکنارش هم به زعم خودش دنبال "تضمین " باشد!

دکترهاشمی درسخنان تعجب برانگیز،تهدید گونه وباج خواهانه اشان می گویند :( من زمانی حاضرم که جانم را برای کشورفداکنم که نهادهایی که هستندوادعای انقلابی گری دارندووابسته به نهادهای مقدس هستندآن ها دیگرمارانزنند......... نهادهای انقلابی که بودجه واعتبارشان را ازانقلاب ونظام وشهدا می گیرندنباید ماراتخریب کنند .آن هم درحوزه ای که مسئولیت اش بامن است.)

جل الخالق از اینهمه فرافکنی ،مبهم گویی،"توهم توطئه" ومتهم کردن های بی اساس؟!!
اتفاقا سخنان اخیر دکترقاضی زاده هاشمی که از ثروتمندان واشراف دولت یازدهم وجامعه پزشکی هستند فتح بابی شده است که بطورمختصر به عملکرد ایشان دردولت یازدهم نیز اشاره ای داشته باشیم.وجادارد که ازایشان بپرسیم که:

1 -آقای وزیر ،شما که نهادهای انقلابی را یکطرفه ویکسویه متهم به تخریب خود می کنید،چرابرای اطلاع افکارعمومی نام نهادهای مذکور را افشا نمی کنید وبرای فرار از پاسخگویی های بعدی فقط بصورت شعاری وآنهم گنگ ومبهم از"نهادهای انقلابی " نام می برید که برای مردم مجهول الهویه باقی می مانند؟

2-شما بعنوان نمونه فقط بگویید ویک مثال هم بیشتر نیاورید که طی چهارسال گذشته کدامیک ازاین نهادهای انقلابی موجود درکشورشامل"سپاه پاسداران ؛سازمان بسیج ؛بنیادمستضعفان ؛کمیته امداد،بنیاد مسکن ؛بنیاد 15خرداد،سازمان تبلیغات اسلامی ؛حوزه هنری ،بنیادشهیدونهضت سوادآموزی)علیه شما وزیرمجموعه تان یک سطر مطلب ویا سخنرانی منتشر کرده اند؟ آقای وزیر محترم دروغ وفرافکنی تاکی وتاکجا؟

3-اصولا کدام نهادانقلابی حیطه مسئولیتش درمسیر کارشماست که بخواهدشما راتخریب کند؟برای سرپوش نهادن به ضعف وبسیاری ازعملکرد غلط خود وهمکارانتان فرافکنی و"توهم توطئه " داشتن تاکجا؟

4-آقای وزیر چرابصراحت نمی گوئید من قصد داشتم به کمک فضاسازی رسانه ایی طی دوسال گذشته اموال ومایملک شخصی مردم که درسازمان تامین اجتماعی مجتمع شده است را به نفع بیت المال ودولت "هپولی " کنم تابتوانم عملکرد غلط وضعف برنامه ریزی وزارت بهداشت وشکست طرح تحول سلامت را اینگونه جبران کنم؟

5- آقای قاضی زاده هاشمی شما که به یمن وجود دو پسرعموی نازنین تان درمجلس شورای اسلامی که ازقضا بچه مسلمونای ناب وقابل احترامی هم هستند وازاعضای جبهه پایداری نیز می باشنددرمجلس هوادار زیادی دارید وچون نتوانسید بااین همه لشکر سیاسی ورسانه ایی بتوانید طرح تجمیع بیمه ها را آنگونه که مدنظرتان بود به سرانجام برسانیدچرا دچارتوهم توطئه می شوید ودم ازتخریب می زنید ؟

6-آقای وزیر آیا دفاع نمایندگان محترم مجلس دربرابر زیاده خواهی غلط شما که می توانست یک فاجعه عمومی وامنیتی درکشور ببار بیاورد وجامعه 40میلیونی بیمه شدگان را رو بروی نظام وانقلاب قراردهد،جلوگیری کردند،"تخریب "نام دارد؟ایا عمل به وظیفه ازسوی نمایندگان انقلابی باید تخریب ومانع تراشی قلمدادشود؟

7-آقای وزیر چرابجای فرافکنی ومتهم کردن بی دلیل دیگران سخن از مذاکرات مخفیانه جمعه شب گذشته دربلواراسفندیاربا مدیران کانال های تلگرامی وبرخی رسانه های همسو سخن نمی گویید که تشکیل کمپین "درخواست ازرئیس حمهوربرای ابقای شما را "کلید بزنند نمی گویید ونهادهای انقلابی را تخریب می کنید؟

8-آقای وزیرمحترم بهداشت این جملات شما که ازدولت دوازدهم بدنبال تضمین هستید درحقیقت نوعی باج خواهی از سایرقواست که جلوی برنامه های غلط وبعضا خانمان براندازشما نایستند والا کدام آدم سیاسی عاقل که هنوز به مجلس معرفی نشده ورای اعتمادهم نگرفته اینگونه با رئیس دولت منتخب 24میلیون حرف می زند ؟

9-آقای دکتر هاشمی به مصاحبه های اوایل وزارتتان سری بزنید که می گفتید علاقه ایی به وزارت نداشتید واقای روحانی به کرات ازمن درخواست کردند وازطرق مختلف بمن فشارآوردند تاوزارت را بپذیرم ،حال چگونه شد شمایی که چندوقت پیش قبل از انتخابات هم سخن ازنماندن خود درکابینه دوازدهم راندید اینک مشتاق شده اید تابمانید ووزیر بعدی هم باشید فقط لطفا ژست منجی بودن نظام سلامت را بخود نگیرید که اصلا بهتان نمیاد !!!

10-آقای وزیر بهداشت ؛آقای مصری نماینده محترم مجلس که ازقضا ازخبرگان واهل فن هستندمعتقدند که طرح تحول سلامت باافزایش جندبرابری تعرفه ها ستون فقرات سازمان تامین اجتماعی را شکسته است واین خیانت به جامعه کارگری است وبه سادگی قابل جبران نیست وبیمارستان ها بدهی سنگینی به شرکت های دارویی تامین اجتماعی نیستند.
چراپاسخ منطقی ،مستدل وعقلایی به این اظهارات نمی دهید ؟ اگر این سخنان را هم تخریب نمی دانید؟

11-آقای وزیر اینکه وزارت تعاون ,کارورفاه اجتماعی دولت یازدهم مقابل زیاده خواهی شما ومشاورانتان ایستاد وبا طرح های کارشناسی مانع از به یغما رفتن اموال مردم که جزو بیت المال نیستند درطرح تجمیع بیمه ها شد ؛تخریب است ؟

12-آقای وزیر یادتان بیاید که این شما بودید به کمک رسانه های علاقمندبشما درسال 1395 هجمه رسانه ایی علیه سازمان تامین اجتماعی ووزارت کاررا اغاز کردید و آتش تهیه شدیدی برای سرکوب کردن نظرات کارشناسی درسازمان تامین اجتماعی ریختید وحتی خودتان درسخنرانی ها ومجامع سیاسی وعلمی به این دوارگان ومدیرانش توهین کردید ؟ چه زود فراموش کردید آن رفتارناشایست خود وهمکارانتان را که موجبات رنجش مقامات عالیه نظام شد ؟ حال آقای وزیر بگویید شما تخریب کردید وتخریبچی شدید یا دیگران ؟

جناب آقای وزیر؛لطفا کمی بخود بیایید وازشمابعنوان یک مسلمان محترم ومتعهدپسندیده نیست که اینگونه به دیگران تهمت بزند وتخریب کند.اقای وزیر این پست ها ومناصب به جزمسئولیت چیزدیگری نیست وشماهم به اندازه وسع وتوانتان به محروم خدمت کردید وایا فکرنکردید که ازاین سمت منفک شوید وبه دفترتان درخیابان اسفندیارنقل ومکان نمایید وآنجا ادامه خدمت دهید.


نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد