انگار برای حسینی شدن ما ، راهی جز بی حسین شدن زینب نبود.ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر تسلیت باد
      
کد خبر: ۳۱۳۱۰
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۵
باحكم دكتر مهدي كرباسيان؛
مدیرعامل جدید شرکت ملی فولاد ایران در مراسمی با حضور مهدی کرباسیان رییس هیأت عامل ایمیدرو معرفی شد.
به گزارش بدرپرس ؛درپي بازنشسته شدن مهندس عبدالمجيد شريفي؛مهندس يزدي زاده بعنوان سيزدهمين مديرعامل شركت ملي فولاد ايران هدايت اين شركت را عهده دارشد.

درسوابق وپيشينه كاري مهندس يزدي زاده ؛عضويت درهئيت مديره شركت ذوب آهن اصفهان و رياست هیئت مدیره بورس کالای ایران، بچشم مي خورد.

یزدی زاده گرچه سال ها در حوزه فولاد و به ویژه در پست های مدیریتی مختلف ذوب آهن فعالیت داشته است اما چهره نام آشنایی برای اهالی ورزش هم به شمار می رود چراکه وی سخنگو و نایب رئیس هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن هم بوده است.

درادامه اين مراسم ابتدا دكترسجاديان رئيس هئيت مديره شركت ملي فولاد ايران طي سخناني به تشريح سوابق اين شركت پرداخت وباتوجه به رخدادهايي كه درروزهاي آغازين سال 1392براي شركت ملي فولاد بوجودآمد اظهارداشت: درششماه اول سال 92موضوع انحلال شركت دردولت دهم به تصويب رسيد اما بااقداماتي كه دردولت يازدهم انجام شد موضوع انحلال منتفي شد ودوره احيا وتثبيت و رشد آغاز شد.

وي درسخنان خود ازاقدامات دوساله مهندس شريفي تشكر كرد وبه مهندس يزدي زاده خوشامد گفت وبرايش درمسئوليت جديد آرزوي موفقيت كرد.

بنا به اين گزارش مهندس صادقي مديرعامل شركت ذوب آهن اصفهان نيزدرسخنان خود به تاريخچه توليد فولاد دركشور پرداخت واظهارداشت :مهندس يزدي زاده ازنيروهاي فعال وخوشفكري است كه همكار ما بودند وخوشحاليم كه درادامه فعاليت ها يشان بازهم درخانواده فولاد هستند وبرايشان آرزوي موفقيت داريم .

فولاد مترادف كلمه توسعه است

دكتر مهدي كرباسيان ؛معاون وزير صنعت ؛معدن وتجارت ورئيس هئيت عامل ايميدرو سخنران بعدي اين مراسم بود.وي اظهارداشت :ازخدمات دوساله مهندس شريفي درشركت ملي فولاد ايران تشكر مي كنم وازمهندس يزدي زاده نيز كه قبول زحمت وهمكاري كردند نيز تشكر مي كنم وبرايشان آرزوي موفقيت دارم .

وي همچنين افزود : درجهان كنوني جايگاه فولاد ورشد اين صنعت مترادف توسعه است ومصارف فولادازمهمترين شاخص هاي توسعه يافتگي است .

دكتركرباسيان اظهارداشت :درحال حاضر مصرف سرانه فولاد دركشور ما حدود200   كيلوگرم است كه اين رقم دردنيا 350 كيلو گرم مي باشد كه بايد براي رشد مصرف وافزايش كيفيت وتوليد فولاد بكوشيم .

رئيس هئيت عامل ايميدرو خاطر نشان ساخت :درحال حاضر بايستي به سرانجام رساندن طرح هاي فولادي با جديت دردستور كارقراربگيرد وتداوم يابد وچندطرح باقيمانده نيز تاپايان امسال به بهره برداري برسند.

وي با اذعان به وظايف وماموريت هاي جديد براي شركت ملي فولاد ايران دردولت دوازدهم افزود :اين شركت باتوان فني وتخصصي كه دارد بايستي بازوي عملياتي واجرايي دولت وايميدرو درتوسعه وبرنامه ريزي براي اين صنعت باشد وباتوجه به اهدافي كه در وزارت صنعت ؛معدن وتجارت ودولت دنبال مي شود اين شركت ميبايست حلقه واسط بخش خصوصي ؛سرمايه گذاران داخلي وخارجي وتبيين كننده نظريات توسعه اي دولت باشد.

وي خاطر نشان ساخت :باتوجه به موضوع فراواني گاز ومنابع معدني دركشور ؛شركت ملي فولاد ايران بايد بتواند استراتژي هاي مناسبي براي گسترش صنعت فولاد طراحي واجرايي كند.

دكتركرباسيان باتاكيد بربرنامه ريزي اساسي دراين شركت افزود : يكي ازوظايف جديد اين شركت برنامه ريزي براي استفاده بهينه ازتكنولوژي هاي به روز دنيا؛بالابردن ظرفيت توليد فولاد دركشور طبق سندچشم انداز وطرح جامع فولاد است كه بايد بتواند منبعد درهمه امور صنعت فولاد كشور اين شركت حرف اول را بزند ونظرات مشاوره ايي صحيحي به دولت وبخش خصوصي بدهد.

رئيس هئيت عامل ايميدرو درخاتمه سخنانش اززحمات مهندس شريفي تشكروقدرداني كرد ومهندس يزدي زاده مديرعامل جديد شركت ملي فولاد را فردي باهوش ومسلط به همه جوانب اين صنعت برشمرد وبرايش درتداوم راه آرزوي موفقيت نمود.

بهره مندي از تكنولوژي ايراني

به گزارش خبرنگارفولاد وتوسعه ؛بعد ازسخنان دكتر كرباسيان ؛مهندس عبدالمجيد شريفي مديرعامل سابق شركت ملي فولاد ايران كه به افتخاربازنشستگي نائل آمده است طي سخناني اظهارداشت :دقيقا دوسال ازروزي كه به اين شركت آمدم گذشته است وخوشحالم كه دوست وهمكارم قديمي ام جناب آقاي مهندس يزدي زاده عهده داراين مسئوليت شده است كه ازنيروهاي متخصص وخوشفكري است كه بابودنشان قطعا اين شركت شاهدموفقيت هاي خوبي خواهد بود.

وي بااشاره به اقدامات انجام شده براي راه اندازي واجرايي شدن طرح هاي فولادي خاطر نشان ساخت :با بهره مندي ازتوان تخصصي پرسنل شركت ملي فولاد ايران وهمت مشاركين توانستيم به نتايج خوبي دراين مسير برسيم كه راه اندازي طرح هاي سپيددشت ؛شادگان وميانه ازمهمترين اقدامات ملي وبزرگي است كه صورت گرفته است.

وي افزود : دوطرح شادگان وميانه با بهره مندي ازتكنولوژي ايراني " پرد " كه باعث افتخارصنعت فولاد ومتخصصين ايراني است به توليد رسيده اند كه مايه مباهات براي صنعتگران ايراني است.

مهندس شريفي با بيان اينكه ايران بزرگترين توليد كننده آن اسفنجي درجهان است افزود :سالانه حدود 50ميليون تن آهن اسفنجي درجهان توليد مي شود كه ايران به تنهايي تاكنون 18ميليون تن توليد كرده وتاامسال ازمرز توليد 20ميليون تن خواهدگذشت وجايگاهش دراين رشته تثبيت تر مي شود.

وي افزود : براي راه اندازي طرح هاي فولادي بيش از16ميايارد تومان هزينه ريالي وبالغ بر 280ميليون يوروهزينه هاي ارزي صرف شده است كه اين اقدامات با مديريت وحمايت هاي دكتركرباسيان وايميدرو ميسر شده است . 

مهندس شريفي درخاتمه سخنانش از همراهي هاوهمدلي پرسنل شركت ملي فولاد ايران تشكروقدرداني كرد.

تكميل زنجيره فولاد

بنابه اين گزارش مهندس منصوريزدي زاده مديرعامل جديد شركت ملي فولاد ايران آخرين سخنران اين مراسم بودكه با تشكر ازحسن اعتماد دكتركرباسيان وقدرداني اززحمات مهندس شريفي سخنان كوتاهش را آغازكرد.

مديرعامل شركت ملي فولاد ايران اظهارداشت :براي من هميشه تمركز درصنعت فولاد وكامل شدن زنجيره توليد يك دغدغه بوده است ومتاسفانه كامل نشدن اين زنجيره يكي ازحلقه هاي مفقوده رشد وتوسعه اين صنعت عظيم بوده است.

وي افزود :باتوجه به منابع وامكانات مهم وبزرگي كه دراين زمينه داريم لازم است كه  با برنامه ريزي هاي مداوم وپايدار،هرچه سريعتر به تكميل كردن اين زنجيره برسيم وبدان سرعت ببخشيم .

مهندس يزدي زاده باتوجه به ظرفيت هاي موجودازنظر تامين منابع مالي براي طرح هاي فولادي خاطر نشان ساخت : ازآنجا كه فاينانس چين براين طرح ها وجود دارد واين يك امتيازمثبت ازنظر تامين مالي براي پروژه هاست ؛لذا بايد طرح ها اين فرصت را غنيمت بدانند وهرچه سريعتر به سرانجام برسند.

وي درخاتمه سخنانش اظهاراميدواري كرد با توجه به توان تخصصي وكارشناسي شركت ملي فولاد ايران بتوان ماموريت هاي جديد محوله به شركت را به مرحله اجرابرسانيم.

لازم به ذكر است درخاتمه اين مراسم دكتركرباسيان حكم مديريت مهندس يزدي زاده رابه وي اعطا كرد .
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد