۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلام مبارک باد .      دو تا چیز که تو چرخش زمین نه تموم میشه و نه تغییر میکنه : یکی شکوه تولد عیسی مسیحه و یکیش عشق دوست به دوسته ، کریسمس مبارک      
کد خبر: ۳۶۸۳۴
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۱
به قلم؛رجبعلی کرد_مدرس دانشگاه


اصلاح طلبی یک رویکرد سیاسی است که دارای مشخصه ها و مؤلفه‌هایی است. فرد و یا تشکیلات اصلاح طلب براساس آن خواستگاه اصلاح طلبانه و دیدگاههای خود را درجامعه و به طرق مختلف ازجمله سخنرانی، مقاله ،بیانیه ،مذاکره ،مناظره و موضع گیری ارایه میدهد و به منصه ظهور میرساند وبدین طریق ضمن اشاعه افکار و اندیشه های اصلاح طلبی دنبال شناساندن هرچه بهتر افکار اصلاح طلبانه وجلب وجذب احادجامعه ودر نتیجه جذب آراء مردم ودردست گرفتن قدرت ازراه مسالمت آمیزودررقابت سالم وسازنده ودرچارچوب قانون اساسی است. 

در مشی اصلاح طلبانه قدرت هدف نهایی نیست بلکه بهترین ومهمترین واثرگذارترین وسیله برای عملیاتی کردن اهداف بلند ومتعالی اصلاح طلبی است. توسعه وتعالی ایران اسلامی هدف و غایت اصلاح طلبی ناب است و برای رسیدن به این هدف لازم است یک سری اقداماتی که در منشور و مانیفست اصلاح طلبان است انجام گیرد.

 ذکراین نکته خالی ازلطف نیست که دیگررویکردها و احزابی که طبق قوانین جمهوری اسلامی فعالیت میکنند ازجمله رویکرداصول گرایی نیز در پی اعتلای ایران اسلامی بوده وهستند اما بامشی و روشهای دیگر که دربعضی ازموارد به شدت با روش و منش اصلاح طلبی فاصله فاحش دارد.لذا ایرادی نداردکه وقتی اصول گرایان دولت را دردست دارند با مشی وشیوه های خود کشورداری کنند چراکه تابلو آنها مشخص و دنبال عملیاتی کردن شعارهایشان هستند وبایدگفت اگرغیر ازاین میبود و برخلاف شعارها وبیانیه ها و مواضعشان عمل میکردندایراد داشت و تعجب برانگیز بود. 

پس هرچه که عملا اصول گراتر باشندوبیشتر روی مواضعشان تکیه و تاکیدکنند عیاراصولگراییشان بیشتراست. با کمی تسامح همین وضعیت درمورد اصلاح طلبان صادق است. یعنی اصلاح طلبان پس از پیروزی و درقدرت قرارگرفتن هرچه بیشتر بر اصول اصلاح طلب پایبندی بیشتری داشته باشند و دراین راه سختیها وملامتهاراتحمل کنند و هزینه آن را برای مردم بپردازند عیار اصلاح طلبی آنان بیشتر است و هرچقدر ازاین عیار کاسته شود بعنوان ضعف درکارنامه اصلاح طلبان ثبت و ضبط و مردم نمره واقعی را در موعد مناسب به آنان خواهند داد. 

مردم ممتحن خوبی هستند و این یک واقعیت تلخ است که اگر این عیار به اندازه زیاد و غیر معمول کاهش یابد دیگر نمیتوان نام اصلاح طلبی بر آن نهاد_که هرگز چنین مباد_. اصلاح طلبان باشعارهای جذاب ومیهن پرستانه وملی و موازی و هم راستای مذهب و اعتلای انسانیت و درمسیر تداوم شعارهای انقلاب مورد اقبال مردم قرار گرفتند وهرچند ضعف و کاستیهایی که داشتند در مجالس گذشته و دولت اصلاحات با عیارخود فاصله نگرفتند و مردم همه کاستیها و نارسائی ها را به پای اصلاحات ننوشتند و یکی از دلایل محکم روی آوردن مردم به رویکرد اصلاح طلبی در مجالس بعدی وشوراهای اسلامی شهر و به ویژه رای قاطع به دولتهای اول و دوم تدبیر و امید است. 

در دولت اول انتظار بیشتری می رفت که مشی اصلاح طلبی بروز و ظهور میکرد اما یک فاصله ای بین شعارهایی که مورد اقبال مردم بود و عملکرد دولت وجود داشت که مردم و اندیشمند و نظریه پردازان و احزاب اصلاح طلب با درک شرایط و موقعیت کشور و اصلاح طلبان و مسایل جهانی سطح توقعات خود را پایین آوردند و با واقعگرایی در دور دوم نیز مصمم تر به صحنه آمدند و با یادآوری عملکرد دولت احمدی نژاد و با شعار'به عقب برنمی گردیم' حماسه ای دیگر آفریدند. اما متاسفانه این بار حتی به اندازه دولت اول به شعارها جامه عمل پوشیده نشد. این بار شاهد عقب نشینی غیرقابل تصور و البته غیر قبول دولتمردانی هستیم که مدیون اصلاح طلبان و مرهون ملت هستند.

 امروزه شاهد مدارای بیش ازحد بسیاری ازمدیران عالیرتبه این دولت با جناح مقابل  هستیم. این مدارا در بعضی موارد اینقدر افراطی و شدید است که نام آنرا نه تنها نمیتوان مدارا و تعامل گذاشت بلکه معامله گری ،وارفتگی، عقب نشینی و گاهی باج دادن باید گذاشت. این گونه مدارا کردن باید مداوا شود وگرنه به اغما رفتن اصلاحات بعیدنیست.

 برخی ازمدیران عالی دولت فعلی که باهمه وجود اصلاح طلبند وتردیدی در تفکراصلاح طلبی آنان وجود ندارد اما در عمل درمسیراصلاح طلبی لنگ میزنند و در تقویت و ارتقاء و بکارگیری نیروهای اصلاح طلب ناب و پرتوان وبا انگیزه که برای اصلاحات هزینه دادند ناتوانند و بسیارضعیف عمل میکنند.

اگراینهارا باعملشان محک بزنیم عیار اصلاح  طلبیشان چند است? برخی از مدیران ازترس افراط گرایی بشدت دچار تفریط شدند برخی برای حفظ مقام خود و بدلیل دراکثریت بودن نمایندگان اصول گرا وجلب نظر آنان گوش شنوایی برای شنیدن سخنان خیرخواهانه اصلاح طلبان ندارند .خلاصه هرکدام  به طریقی و به دلیلی درعمل با رویکرد اصلاح طلبی فاصله گرفتند غافل اینکه عیار اصلاح طلبی را کاهش میدهند. آیا میخواهند نام این رفتارهای ضد اصلاح طلبی را مصلحت بنامند؟ فرق است بین مصلحت و مماشات. 

اینچه مصلحتی است که به قیمت خوش آمد بعضی از اصول گرایان بذر ناامیدی و یاس دردل اصلاحات و مردم کاشته شود. مدیرانی باهمه توان از طیف دیگر حمایت کردند و چنانچه پیروز میشدند ابقاء و اکثراً ارتقاء پیدا میکردند و باشرایطی و بطور معمول حق هم همین بود.

 رقابت سالم و دموکراسی به معنای دست به دست گشتن قدرت. اما آیا این سوال برای مدیران عالی این دولت پیش آمده که همانها الان در کجای قدرت هستند؟. آیامیدانند که تقریباً همه سرجای خود و اگر تعداد قلیلی یک پله پایین آمدند درعوض تعدادی از آنان حتی ارتقاء یافتند! به هوش باشیم که مردم باهوشند. 

به هوش باشیم که پنج سال گذشت و سه سال دیگر مثل برق میگذرد. ای جماعت دولتمرد راس قدرت بدانید ما دلمان به حال این ملت میسوزد که با شعارهایی رای آنان را میگیرید اما به آن شعارها عمل نمیشود. ای جماعت اصول گرا بدانید که اصلاح طلبان دشمن شما نیستند بلکه رقیب رفیقند. شما دو گروه با تفکرات سیاسی متفاوت و با هدف مشترک اعتلای ایران اسلامی هستید.

 پس هم اصول گرایان عیارخودراحفظ کنند و وقتی درقدرت نیستند اصرار به ورود در دولتی که با افکارشان سازگارنیست دست و پا نزنند و بگذارند اگر ضعفی هست به پای خودشان نوشته شود وهم اصلاح طلبان بخاطر چند روزبیشتر درقدرت ماندن شعارهایشان و مردم و خواسته های آنان را فراموش نکنند و عیار خود راپایین نیاورند. دغدغه خاطر همه ما باید مردم باشد. اگرروزی مردم ازهمه جناحهای داخل نظام ناامیدشوند و کل حاکمیت زیرسوال رود درپیشگاه خدا و خون شهدا ومردم چه جوابی داریم؟ خدا آن روز را نیاورد.

 مردم به امیدی پای صندوقهای رای آمدند و به شعار اصلاحات و اعتدال رای دادند. اگر میخواهیدامید را دردلشان زنده کنید به شعارهای تدبیر و امید پایبند باشید وبا رای مردم بازی نکنید و عیارخودتان را پایین نیاورید حتی اگر از سمتتان پایین بیایید.

رجبعلی کرد_مدرس دانشگاه
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد