کد خبر: ۳۹۳۷۷
تاریخ انتشار: ۰۶ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۳
به قلم ؛علی کرد- فعال اصلاح طلب

به گزارش بدرپرس:مصاحبه ی دکتر کهرام رییس ستاد تبلیغات دکتر روحانی در خوزستان را مطالعه کردم. شاه بیت این مصاحبه ابراز نگرانی و نارضایتی از انتصابات جمنایی دراستان خوزستان بود.این مصاحبه واکنشهایی را در پی داشت. 

قبل از بیان دیدگاهم در مورد این مصاحبه  به دلیل تعلق اصلاح طلبی و به عنوان کسی که همیشه بنایش بر اجماع اصلاح طلبان بوده و هست و ارتباطم را با اصلاح طلبانی که گاها" با هم تعارض و اختلاف نظر دارند حفظ کرده لازم دیدم  نکاتی را بعنوان پیش درآمد بحث مطرح کنم شاید اثری ولو کم در کاستن از اختلافات میان اصلاح طلبان خوزستان که فراتر از دلخوری است داشته باشد.

متاسفانه نه تنها همگرایی قابل قبولی بین اصلاح طلبان مشاهده نمی شود بلکه در بعضی موارد شاهد واگرایی و تقابلهای آشکار و عریان میان این طیف هستیم . نگارنده با مشاهده ی این اختلافات و پیش بینی تشدید آن ،دراسفندماه95مطلبی هشدار دهنده باعنوان "ضرورت مدیریت تعارض در اردوگاه اصلاح طلبان خوزستان "نوشتم.بطور کامل از بین برد بلکه باید محدوده ای برای آن مشخص کرد و از آن چارچوب معقول خود فراتر نرود.

در اینجا نقش اصلاح طلبان صاحبنظر و با تجربه و معتدل سنگین است و باید با برخوردهای معقول و سنجیده و فرهنگ سازی و با قلم و بیان و رفتار خود مانع تشدید تعارضات شوند واقعیت این است که جناح پیروز که قدرت را دردست دارند بر سر مسولیتها و پستها و چگونگی تعامل با دیگر گروهها و چگونگی مدیریت امور، دچار اختلاف نظر و تعارض می شوند و حداقلی از این تعارضات امری ضروری و بدیهی است و بر همین اساس بجای ضرورت رفع تعارض از واژه ی مدیریت تعارض استفاده کردم و نمیشود و نمیتوان اختلاف نظرات و تعارض رابطور کامل از بین برد،بلکه باید محدوه ای برای آن مشخص کرد و از آن چارچوب فراتر نرود.

اصلاح طلبان مقبول و صاحبنظر و با تجربه و معتدل میتوانند در این خصوص نقش آفرینی با با قلم و بیان و رفتار خود، این تعارضات را مدیریت کنند. اگر بین دو اصلاح طلب شاخص اختلافاتی هست لزومی ندارد حتما" نفر سوم و چهارم و... طرفدار این و مخالف آن و آتش بیار معرکه باشد. 

گرچه ممکن است نظر تعدادی از اصلاح طلبان با فلان فرد یا فلان گروه اصلاح طلب نزدیک تر باشد اماباید  بدانیم که با طرف دیگر و یا دیگر تشکلها و احزاب اصلاح طلب دشمن نیستیم.هیچ کس بطور مطلق خوب نیست و انتقاداتی به روش و منش اصلاح طلبی و اصلاح طلبان هست اما ضرورتی ندارد که در شیپور اختلافات بدمیم و کاتولیک تراز پاپ شویم و بجای رفع کدورتها ، اختلافات وفاصله ها را زیادتر کنیم.

دکتر کهرام در این مصاحبه گلایه هایی داشت انتقاداتی کرد. وقتی که فرد شاخصی و به نام یک طیف سخنی میگوید و مطلبی مینویسد باید منتظر واکنشهای مثبت و منفی بود اما در میان گفته های ایشان نکات مهمی وجود داشت که دغدغه خاطر اصلاح طلبان و در راستای تقویت دولت بود که انتظار می رفت همه ی اصلاح طلبان اهل قلم آن را بولت میکردند و ازاین بخش از سخنان وی حمایت همه جانبه میکردند و اگر چنین می شد-که نشد- اثرات مثبت این انتقادات بجا را پس از مصاحبه میدیدیم . دکتر کهرام در آن مصاحبه گفت:"انتظار می رود در این دولت دیگر از نیروهای معروف به اصول گرایی و جمناییی در انتصابات جدید دیگر استفاده نشود".

 ایشان واژه ی " انتظار میرود استفاده کرده نه واژه ی " باید". پس نظر خودش را گفته و تحمیل و الزامی در کار نبوده. اگرحتی بدون تعصب جناحی نگاهی به مدیران ارشد استان بیندازیم خواهیم دید که طیف پیروز از جایگاه مناسبی برخوردار نیست.اگر از دیدگاه مدیریتی به موضوع نگاه کنیم نباید حساسیت خاصی روی نیروهای توانمند در رده های میانی و بخصوص سرپرستی و عملیاتی داشته باشیم اما واقعیت این است که مدیران کلان باید همسوی دولت باشند و نیروهای منصف اصولگرا هم این را قبول دارند.

ایشان در بخش دیگری از مصاحبه تاکید بر اطلاع رسانی در خصوص خدمات دولت را دارند که نکته ی بسیار باارزشی است.در جای دیگر نسبت به انتصاب و ابقاء نیروهای طرفدار رییس جمهور قبلی هشدار میدهد و میگوید اینها ناامیدی در حامیان دولت ایجاد میکند.متاسفانه این سخن درست و بجا در انتقادات  بیجا و تسویه حسابها و عقده گشایی ها به محاق رفت و در هیاهو و درگیریهای لفظی و جدل اصلاح طلبان جدلی، موقعیت برای  ترک تازی و موج سواری و فرصت طلبی اصلاح طلبان بدلی بیشتر فراهم شد.

انتظار می رفت همه ی اصلاح طلبان و گروههایی که داعیه ی اصلاح طلبی دارند آن را بولت و حداقل سخنان ایشان را تفکیک و پس از نقد، حداقل به آن بخش از سخنان رییس ستاد دکتر روحانی که نسبت به انتصابهای افراد ناهمسو با دولت و کم توجهی و بی توجهی به نیروهای توانمند و همسوی دولت اعتراض می کرد واکنش مثبتی نشان میدادند اما دریغ و افسوس که چنین نشد.تعدادی از اصلاح طلبان که با دکتر کهرام اختلاف دارند به محض اینکه ایشان سخنی بگوید به هر طریق ممکن میخواهند در مقابل آن واکنش منفی نشان دهند. 

ای بسا اگر نکات مهم و ارزشمندی گفته شود و گوینده آن را حذف کنید آن سخنان را تایید ولی اگر بیان کننده آن اصلاح طلبی باشد که بااو مخالفند انتقادها شروع می شود.برعکس آن هم صادق است.برخی کاسه از آش داغ تر و آتش بیار معرکه اند. در این مصاحبه از کم توجهی به نیروهای حامی دولت و اصلاح طلب ابراز نارضایتی شده آیا این سخن نابجایی است؟ این حرف اکثریت قریب به اتفاق فعالان اصلاح طلب است و تقر یبا" همه روی این موضوع اجماع دارند. 

انتقاد منصفانه رییس ستاد دکتر روحانی در راستای تقویت دولت به یکی از دولتمردان استان نه تنها مزموم نیست بلکه پسندیده است.از طرفی نقد منصفانه ی این مصاحبه نیز امری مبارک است اما ازدوستان اصلاح طلب انتظار میرفت که از آن بخش از مصاحبه که تاکید بر توجه بیشتر به حامیان دولت و اصلاح طلبان و تبیین و تشریح اقدامات برجسته ی دولت داشت حمایت میکردند.نوک تیز انتقاد ایشان به نمایندگان محترم مبنی بردخالت در انتصاب جمنایی هابود اما نکته جالب توجه این بود که انتقادات اصلاح طلبان قابل قیاس با انتقادات جمنایی نیست. 

با این اختلافات شدید میان اصلاح طلبان دیگر نیاز به مخالف ندارند. شاید سکوت جمنایی ها همین پیام را داشته باشد و با زبان بی زبانی بگویند دیگر نیازی به مخالفت و انتقادات مانیست.دکتر کهرام و دکتر شریعتی اصلاح طلبان با سابقه و ریشه دار هستند.اما این دلیلی نمیشود که اگر هرکدام درمقام نماینده ی ملت و سپس رییس ستاد دولت و یا استاندارو نماینده دولت،پاسخگوی اقدامات خود نباشند. 

ممکن است در کنار خدمات و زحمات شایسته و فراوان، انتقاداتی بربعضی از عملکردهای آنان وارد باشد. نقد منصفانه راهگشاست اما ایجاد تقابل و له یکی و علیه دیگری بودن ناپسند است. سخن آخر اینکه همگان دراین برهه ی حساس می بایست ضمن انتقادات سازنده تمام قد از دولت و دولتمردان حمایت کنیم و بر دولتمردان است که از نقدهای دلسوزانه رنجیده خاطر نشوند و انتقدات و پیشنهادات سازنده را مورد توجه قرار داده و رفتارهایی از خود بروز دهند که مایه ی دلگرمی و امید در دل مردمی که به شعار" به عقب باز نمیگردیم "رای دادند و حامیان دولت شوند.


نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد