بهترین بازیکن فنی مسابقات فوتسال جام دهه مبارکه فجر شهر شهید چمران و حومه از نگاه شما چه کسی است؟
امیرغبیشاوی(جاویدان)
0%
علی اصلاحی(جاویدان)
0.76%
حسن احمدی(جاویدان)
0.96%
مرتضی هاشم مطوری(جاویدان)
0.38%
مرتضی نظارات(شهیدچمران)
28.3%
عارف امیدی(شهیدچمران)
5.93%
کریم راشدی(شهیدچمران)
4.4%
محمدرضاحیدری(شهیدچمران)
2.49%
یاسردیوانی(المپیک)
2.29%
طالب اغاجری(المپیک)
0.38%
موسی حردانی(المپیک)
14.72%
رضاغبیشی(هما)
0.57%
سید سجادحسینیان(هما)
0.19%
حسین امیری مقدم(هما)
11.85%
رسول حبیبی(سامان)
2.68%
حامدحردانی(سامان)
0.57%
محمدقنواتیان(گیتی پسند)
0.19%
طاهرجاسمیان(یاران)
0.19%
محمدفرهانی(قائم)
14.53%
علی بن رشید(به یادمیلاد)
8.6%
تعداد کل آراء : 523

شما به کدام کاندیدای حوزه اهواز،باوی، حمیدیه و کارون رای می دهید؟
بهترین بازیکن فنی مسابقات فوتسال جام دهه مبارکه فجر شهر شهید چمران و حومه از نگاه شما چه کسی است؟
نظر سنجی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی - شهرستان اهواز