برگزاری سمینار در مسائل مدیریت استراتژیک

به گزارش بدر پرس سمینار در مسائل مدیریت استراتژیک با همکاری گروه ملی صنعتی فولاد و دانشگاه صنایع و معادن و حضور استاد راهنما دکتر ولی عیدی برگزار می شود.

برگزاری این سمینار با موضوع ضرورت انتخاب استراتژی متناسب با موقعیت شرکت برای عبور کم ریسک از بحران های جاری ( با تاکید کاربردی در صنعت فولاد ) ( با سخنرانی دکتر مصطفی  جعفری ) صورت می گیرد.