آن که احسانش زیاد باشد،دوستان وبرادرانش او را دوست بدارند.   امام علی (ع)      
برچسب: تلنگر
جشنواره ابداعات و اختراعات منطقه‌ای آغاز به کار کرد.
شده تلنگر زدن به عرصه های مغفول در کشور است...
کد خبر: ۱۰۵۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۰۹


دکتر ایدنی: یکی از آفات مدیریت این است که، مدیر ارتباط خوبی را با زیر مجموعه خود برقرار نکند
اعضا هیئت علمی یک تلنگر است تا بدانیم جایگاه اصلی...
کد خبر: ۲۱۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۰۱


قدر داشته های فرهنگی مان را نمی دانیم
و میان سالی بر اثر یک تلنگر طغیان می کند...
کد خبر: ۱۴۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۱۷