برچسب: شهر نت
نخستین دستگاه VTMبانکی در اهواز راه اندازی شد
نخستین دستگاه vtmبانکی یا پیشخوان شهر نت روز دوشنبه در...
مدیرشعب بانک شهر در خوزستان روز دوشنبه به خبرنگاران رسانه... های گروهی در اهواز گفت پیشخوان شهر نت یا خودبانک... بانکی شامل افتتاح حساب صدور کارت الکترونیکی صدور ضمانت نامه... اروپا مورد استفاده قرار گرفته است مدیر شعب بانک شهر...
کد خبر: ۱۲۶۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷