کسی که به آنچه خداوند بر او واجب ساخته عمل کند از بهترین مردمان است.امام زین العابدین (ع)      
برچسب: نوعروس خیانت‌کار