آن که احسانش زیاد باشد،دوستان وبرادرانش او را دوست بدارند.   امام علی (ع)      
برچسب: کهریزک
سعید مرتضوی از کشور خارج شد
پرونده موسوم به جنایت کهریزک و پرونده تامین اجتماعی متهم...
کد خبر: ۹۶۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۰۶